NATUREB BRYR SEG IKKE OM HVEM DU ER

Hos oss er alle, akkurat som i naturen, alltid velkomne.

Naturen er for alle

Naturkompaniet som selskap defineres av menneskene som jobber her. Hver enkelt del av virksomheten vår og hvert enkelt individ bidrar til og arbeider for vårt felles oppdrag. Vi tror at mangfold fremmer kreativitet og innovasjon, og det er derfor i vår interesse å ha et åpent arbeidsklima der mennesker uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn og etnisitet er velkomne. Hos oss skal alle ansatte behandles med respekt og føle tilhørighet og forståelse. Vi jobber konstant for å skape et miljø der alle våre ansatte føler at de kan gjøre sitt beste og blir verdsatt for sine unike perspektiver og opplevelser. Naturen er for alle, og det samme er arbeidsplassen vår på Naturkompaniet!

På reise sammen
Enten vi er på vei mot en fjelltopp eller neste forretningsdestinasjon, er vi på reise sammen. Akkurat som vi forventer at alle i teamet vårt skal jobbe hardt, er vi som selskap også ansvarlige for at teamet vårt forstår hvor vi skal. Alle skal føle seg sett og verdsatt i sin rolle på Naturkompaniet.
Mangfold og inkludering for bærekraft og suksess
På Naturkompaniet er alle, akkurat som i naturen, velkomne. Derfor oppfordrer vi mennesker med alle ulike bakgrunner og evner om å søke seg til oss. Vi ønsker å være et selskap med en kultur av mangfold og inkludering, og vi er overbevist om at dette er en viktig del av puslespillet for vårt bærekraftsarbeid, så vel som for selskapets suksess.
Ledelse på reisen mot felles mål
En vellykket tur krever ledere som er ansvarlige for sitt team. Det krever tillit, engasjement og å skape forutsetninger for at alle skal lykkes. Lederskapet på Naturkompaniet fungerer på samme måte som å vandre. Hos oss er det viktig å støtte hver enkelt ansatt slik at hele teamet kan nå sine felles målsetninger.
Teamtailor

Karrierenettsted fra Teamtailor