Tillbaka till Data & Privacy

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Den här Integritetspolicyn gäller för de individer som vill skicka in en jobbansökan till Naturkompaniet AB (nedan kallat Bolaget) på Bolagets karriärsida: jobb.naturkompaniet.se

Genom att skicka in en öppen ansökan eller en ansökan till en utlyst tjänsten samtycker du till att Bolaget behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

Allmänt  Bolaget är Personuppgiftsansvarig i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, General Data Protection Regulation (EU 2016/679), GDPR. Bolaget behandlar de personuppgifter som du själv registrerat i samband med att du skickar in en ansökan, samt personuppgifter som Bolaget samlat in om dig under rekryteringsprocessen.

Insamling av personuppgifter De personuppgifter som du registrerar i samband med en jobbansökan, och som Bolaget samlar in under rekryteringsprocessen, behandlas av Bolaget i systemet REKRY. Personuppgifterna är endast tillgängliga för behöriga användare i systemet, vilka begränsas till HR-medarbetare och rekryterande chefer.

Din kandidatprofil kan behandlas under flera olika rekryteringsprocesser om du har skickat in en spontanansökan, eller om du har ansökt till en specifik tjänst men godkänt att Bolaget får kontakta dig för andra tjänster också.

Syfte med behandling av personuppgifter Bolaget behandlar dina personuppgifter med syftet att hantera rekryteringsprocesser och din jobbansökan. Dina personuppgifter och kandidatprofil lagras dessutom efter avslutad rekryteringsprocess med syftet att säkerställa att Bolaget har underlag för att utreda och hantera potentiella ärenden och tvister i fråga om påstådd diskriminering.

Bolaget lagrar och behandlar följande personuppgifter om dig: Bolaget kan komma att behandla och lagra följande typer av personuppgifter om dig:

  • Namn
  • Födelseår 
  • Kontaktinformation 
  • Fotografi 
  • Anteckningar efter samtal eller intervju 
  • Anteckningar efter referenssamtal 
  • Kandidatens LinkedInprofil 
  • CV, personligt brev, betyg, utbildningsbevis, diplom, certifikat, emailkonversationer eller annat material som skickas till oss i samband med rekryteringsprocessen. 
  • Testresultat från arbetspsykologiska eller analytiska tester (en bedömningsmetod som endast appliceras för vissa rekryteringsprocesser)  

Samtycke från den registrerade  Genom att skicka in en ansökan via Bolagets karriärsida så samtycker du till att Bolaget behandlar dina personuppgifter på de sätt och för de ändamål som redogörs för i den här policyn.

Behandling av personuppgifter utanför EU/EES De personuppgifter som samlas in kan komma att behandlas utanför EU / EES.

Tidsperiod för behandling av personuppgifter Så länge du inte skriftligen motsätter dig behandling av dina personuppgifter kommer personuppgifterna att lagras och behandlas av oss så länge vi anser det nödvändigt med hänsyn till ovan angivna syften, men maximalt under en tidsperiod om två år.

Genom systemet REKRY gallrar Bolaget automatiskt bort ansökningar två år från det att de i enlighet med Diskriminationsombudsmannens rekommendationer och direktiv.

Dina rättigheter  Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst, du gör så genom att skicka ett e-mail till madeline.walton@fenixoutdoor.com

Du rätt att begära information om de personuppgifter som Bolaget behandlar om dig, och möjlighet att kräva ett registerutdrag av dina behandlade personuppgifter utan kostnad. Du gör så genom att skicka ett e-mail till madeline.walton@fenixoutdoor.com

Du har även rätt att kräva att dina personuppgifter raderas eller att användningsområdena för behandling begränsas. Du gör så genom att skicka ett e-mail till madeline.walton@fenixoutdoor.com

Du har under vissa omständigheter rätt till överföring av sina personuppgifter (dataportabilitet), vilket innebär rätten att få ut dina personuppgifter och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig, så länge detta inte negativt påverkar andras fri- och rättigheter. Du gör så genom att skicka ett e-mail till madeline.walton@fenixoutdoor.com

Du har också rätt att lämna ett klagomål angående Bolaget’s behandling av personuppgifter till Dataskyddsinspektionen.

Överföring av personuppgifter till tredje parter  Vi kommer inte sälja eller överföra dina personuppgifter till tredje parter. 

Cookies  När du navigerar på hemsidan kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras av webbläsaren i din enhet, såsom dennes dator, mobil eller surfplatta, vid navigering. Vi använder cookies för att underlätta din användning av våra tjänster samt för att inhämta information såsom exempelvis statistik om hur du hittade hit. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra vår sida och tjänster. Du kan när som helst neka användningen av cookies genom att ändra inställningar i din enhet.

Ändringar i integritetspolicyn Bolaget förbehåller sig rätten att revidera Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa på Bolagets hemsida. Du rekommenderas därför att läsa denna Integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om vi ändrar Integritetspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när ditt samtycke samlades in, kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar och vid behov be dig om att på nytt samtycka till Bolagets personuppgiftsbehandling.

Kontakt  För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller för att kontakta oss i andra frågor, skicka ett e-mail till madeline.walton@fenixoutdoor.com

 

Jobbar du redan på Naturkompaniet?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@teamtailor.com
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor