NATUREN BRYR SIG INTE OM VEM DU ÄR

Hos oss är alla, precis som i naturen, alltid välkomna.

Naturen är för alla

Naturkompaniet som företag definieras av människorna som arbetar här. Varje enskild del av vår verksamhet och varje individ bidrar till och arbetar för vårt gemensamma uppdrag. Vi anser att mångfald främjar kreativitet och innovation och det ligger därför i vårt intresse att ha ett öppet arbetsklimat där människor oavsett kön, ålder, bakgrund och etnicitet är välkomen. Hos oss ska alla medarbetare behandlas med respekt och känna en tillhörighet och uppskattning. Vi arbetar vi för att skapa en miljö där alla våra anställda känner att de kan göra sitt bästa och värderas för sina unika perspektiv och upplevelser. 

Naturen är för alla, och likaså vår arbetsplats på Naturkompaniet!


På en resa tillsammans
Oavsett om vi är på väg mot en bergstopp eller mot nästa affärsmål, är vi på en resa tillsammans. Precis som att vi förväntar oss att alla i vårt team ska arbeta hårt är vi som företag likaså ansvarig för att vårt team förstår vart vi är på väg. Alla ska känna sig värderade och uppskattade i sin roll på Naturkompaniet.
Mångfald och inkludering för hållbarhet och framgång
På Naturkompaniet är alla, precis som i Naturen, välkomna. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med alla bakgrunder och förmågor. Vi vill vara ett företag med en kultur av mångfald och inkludering och vi är övertygad om att detta är en viktig pusselbit för vårt hållarhetsarbete så väl som för företagets framgång.
Ledarskap på resan mot gemensamma mål
En framgångsrik vandring kräver ledare som är ansvariga för sitt team. Det kräver förtroende, engagemang och att skapa försättningar för att alla ska lyckas. Ledarskapet på Naturkompaniet fungerar på samma sätt som ute på vandring. Hos oss är det viktigt att stötta medarbetare så att hela teamet kan nå de gemensamma målen.
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor